Ebe Plant - Skiftesv. 6 - 563 31 Gränna    info.ebeplant@telia.com    tel. 0390-103 71          © Copyright Ebe Plant 2013

Din  blomsterbutik och handelsträdgård i Gränna.

V hjälper dig att skapa gröna rum för njutning och odlarglädje! 

Webmaster:    Steffi Eberts-Reinisch 2013
Start Handelsträdgård Kurser Tjänster Nyheter Galerie Besök oss
Ebe Plant har ett stort sortiment perenner men utbudet kan variera beroende på säsongen  och vi kompletterar varje vecka. Önskar du en sort du inte kan hitta kontkata oss och vi försöker att beställa hem åt dig!