Ebe Plant - Skiftesv. 6 - 563 31 Gränna    info.ebeplant@telia.com    tel. 0390-103 71          © Copyright Ebe Plant 2013

Din  blomsterbutik och handelsträdgård i Gränna.

V hjälper dig att skapa gröna rum för njutning och odlarglädje! 

Start Handelsträdgård Kurser Tjänster Nyheter Galerie Besök oss
Webmaster:    Steffi Eberts-Reinisch 2013

ÄXTGARANTI

Växtgarantin omfattar endast vedartade växter. Vår garanti innebär att du ska få en frisk och sortäkta plantor. Sommarblommor, perenner och krukväxter omfattas inte av växtgarantin. Spara alltid kvittot, det är din garantisedel! Reklamationen ska göras senast: inom 5 månader vid vårköp (mars – maj) nom 2 månader vid sommarköp (juni – september) senast i juni året efter inköp vid höstköp (oktober – november) och vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växtgarantin om inte annat avtalas. Garantin gäller inte om växterna: planterats i krukor eller andra planteringskärl drabbats vårsolbränna (gäller vintergröna växter) skadats vid transport eller vid plantering fått felaktig skötsel vattnats på felaktigt sätt angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar är prisnedsatta vid köp Och till sist: Det är viktigt att plantering/etablering av växter görs på rätt sätt. Fråga gärna oss och följ våra planteringsråd i foldern. Vid eventuella sortfel gäller garantin i 2 år men endast med ordervärde. Vid reklamation krävs kvitto och retur av plantan.